“Темиртау - моя колыбель. История магнитки, история Темиртау, судьбы его людей неотделимы от моей судьбы. Металлургия - мои главные университеты”.

Н. А. Назарбаев

Блог ректора

Карагандинский государственный индустриальный университет - один из ведущих вузов Казахстана по подготовке высококвалифи...

Подробнее »

Новости

Архив

Конференции

Архив

Архив записей:

Выбрать рубрику:

Все сделанные на сайте записи одним потоком: перейти →


Международная конференция Интеллектуальных школ

5

4

Білім берудің жарқын болашағына арналған құндылықтар, амандық және инновация 
Ценности, благополучие и инновации для будущего образования 
Values, Wellbeing and Innovation for the Future of Education

Назарбаев Зияткерлік мектептерінің IX Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы 2017 жылдың 26-27 қазан күндері Астана қаласында өтеді. / IX Международная конференция Интеллектуальных школ пройдет 26-27 октября 2017 года в г. Астана, Казахстан. / The IX NIS International Conference will be held on 26-27 October 2017 in Astana, Kazakhstan.

Conference Website

Конференцияға қатысу жолдары!
Возможности участия в Конференции
Ways of Participating in the Conference

Конференцияға келіңіз!
Примите участие в Конференции!
Attend the Conference!

Егер Сіз әлемге танымал спикерлердің баяндамасын тыңдауға, алдыңғы қатарлы зерттеулерге, оқу сессиялары мен семинарлар немесе кәсіптік шеңберіңізді халықаралық деңгейге арттыруға қызығушылық танытсаңыз, біздің конференция Орта Азиядағы бастауыш және орта білім беруге қатысты өткізілетін ең жоғары сапалы конференция болып табылады. Ерте тіркелу 2017 жылдың 30 маусым күні аяқталады. Мына сілтеме арқылы тіркеліңіз!

Если Вам интересны идеи, поднимаемые всемирно известными ораторами в ходе исследований, семинаров или в международных сетях – наша Конференция является основной конференцией в Центральной Азии в области начального и среднего образования. Ранняя регистрация заканчивается 30 июня 2017 года.Зарегистрируйся здесь!

Whether you are interested in keynotes from world-famous speakers, cutting-edge research, training sessions and workshops, or international networking, the conference is the premier Central Asian conference focused on primary and secondary education. Early bird registration ends 30 June 2017. Apply here!

Баяндама оқыңыз!
Представьте свое исследование!
Present your Research!

Академиялық комитеттің оң шешімінен кейін Сізге Зияткерлік мектептердің Халықаралық конференциясында 15-20 минут шегінде баяндама оқуға немесе зерттеу постерін ұсынуға мүмкіндік беріледі.Өтініш қабылдаудың соңғы күні — 2017 жылдың 31 шілдесі. Мына сілтеме арқылы өтініш беріңіз!

После одобрения академическим комитетом у Вас будет возможность выступить с 15-20 минутной презентацией или представить постер по результатам исследования. Последний срок подачи заявок — 31 июля 2017 года. Отправьте свой абстракт сюда!

Following acceptance by academic committee, you will have the opportunity to give a 15-20 Presentation to the NIS Internation Conference, or display your research poster. The deadline for submissions is 31 July 2017. Submit your paper here!

Өз ұйымыңыздың мәртебесін көтеріңіз!
Представьте свою организацию!
Showcase your Organisation!

Конференция көрмесіне қатысу Сіздің ұйымыңыздың өнімдері мен қызметтеріне халықаралық аудиенцияның назарын аударады. Көрмеге екі күн бойы қатысу құны 150 000 теңгені құрайды және де «бірінші келгенге – бірінші қызмет көрсету» негізінде жүзеге асады.

Участие в выставке позволит привлечь внимание международной аудитории к продукции и услугам Вашей организации. Стоимость участия в выставке составляет 150 000 тенге в течение двух дней. Список участвующих компаний формируется по мере поступления заявок.

Participating in the Exhibition will bring your organisation’s products and services to the attention of an international audience. Exhibiting costs 150,000 tenge for two days, and is available on a first come, first served basis

Конференцияның демеушісі болыңыз!
Станьте спонсором Конференции!
Sponsor the Conference!

Корпоративтік демеушілік екі жақты, атап айтқанда, Конференция аясында кәсіптік шеңберді ұлғайту, ұйым брэндін танымал ету сияқты үлкен пайда әкеледі және ұйымыңыздың этикалық ізін қалдыруға мүмкіндік береді.

Участие в Конференции в качестве спонсоров взаимовыгодно – это развитие Вашего бизнеса, реклама продукта или сервиса, а также возможность внести вклад в этический портрет Вашей компании.

Corporate sponsorship brings great mutual benefits such as ringside networking, brand exposure and the chance to contribute to your company’s ethical footprint!

Әлеуметтік желіге қосылыңыз!
Присоединяйтесь к социальным сетям!
Connect on Social Media!

Зияткерлік мектептердің Халықаралық конференциясы парақшасына Facebook, Twitter және Youtube желілерінде жазыла аласыз . Tweet-де #FutureofEducation тегін қолданыңыз.

Вы можете следить за событиями Международной конференции на Facebook, Twitter и Youtube. Твитните#FutureofEducation в Twitter.

You can follow the NIS International Conference on Facebook, Twitter and Youtube. Tweet #FutureofEducation on Twitter.

Мақалаңызды басып шығарыңыз!
Опубликуйте свою статью!
Publish your Article!

Академиялық комитеттің оң шешімінен кейін Сіздің абстрактіңіз бен толық академиялық мақалаңыз Конференция баяндамаларының жинағы мен Абстрактілер жинағында басып шығаруға лайықты деп есептелінеді.

После принятия академическим комитетом Ваши абстракты и статьи могут быть опубликованы в сборнике Конференции.

Following acceptance by the academic committee, your abstract and full academic papers will both be eligble for publication in our Conference Proceedings and Collection of Abstracts.

Конференция туралы жариялаңыз!
Осветите Конференцию в СМИ!
Report on the Conference!

Жергілікті және халықаралық БАҚ Халықаралық конференция туралы жариялауға өтінім бере алады. Толығырақ ақпарат алу үшін conference@nis.edu.kzэлектрондық поштасына хабарласыңыз.

Местные и международные СМИ организации могут подать заявку на аккредитацию для участия в Международной конференции. За дополнительной информацией обращайтесь на conference@nis.edu.kz.

Local and international organisations can apply to be accredited to cover the international conference. Contact conference@nis.edu.kz for further information.

Волонтер болыңыз!
Станьте волонтером!
Volunteer!

Біздің волонтерлер тобына қосылып, Конференцияны ұйымдастыру, қонақ күту және тіркеу үдерісіне қатысыңыз.

Присоединяйтесь к нашей команде волонтёров и участвуйте в организации конференции, размещении и регистрации гостей.

Join our volunteer team and participate in conference organisation, guest services, and registration.

Жаңалықты таратыңыз!
Поделитесь новостью!
Spread the News!

Егер жоғары аталғандарды орындауға мүмкіндік болмаса, осы хатты әріптестеріңіз бен достарыңыз арасында таратсаңыз, Сізге алғысымыз шексіз болар еді. Рахмет

Даже если Вы не можете сделать что-либо из вышеперечисленного, мы были бы признательны, если бы Вы могли отправить эту информацию по своим коллегам и друзьям. Заранее благодарны!

Even if you can’t do any of the above, we would be grateful if you could forward this email on to your mailing lists, colleagues and friends. Thanks!

This email was sent to kgiu@mail.ru
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
World conference · NIS Conferences and Seminars, Nazarbayev Intellectual Schools AEO · 37a, 31st Street, 010000 Astana · Astana 010000 · Kazakhstan


Международная научно-практическая конференция «Идентичность и единство: казахстанский путь и модель Н.А. Назарбаева»

3

Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы

Информационное письмо

         Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы проводит 28 ноября 2017 года в городе Астане Международную научно-практическую конференцию «Идентичность и единство: казахстанский путь и модель Н.А. Назарбаева», посвященную Дню Первого Президента Республики Казахстан и 20-летию переноса столицы в Астану.

         Конференция проводится в контексте задач третьей модернизации Казахстана – духовного обновления общества. Это модернизация нового типа, которая предусматривает «сохранение своей культуры, собственного национального кода». Казахстан выбрал собственный путь развития, казахстанский путь, гармонично сочетающий историческое наследие тюркской цивилизации с общей историей, культурой, традициями этносов, населяющих страну.

         На этом пути Казахстану удалось создать свою модель межэтнического и межконфессионального сосуществования, получившую во всем мире название «модель Н. Назарбаева». В новых условиях, когда мир описывается в категориях VUCA (нестабильный, неясный, многомерный, многозначный), необходимо сохранить ядро национальной культуры. Вместе с тем, мы должны быть готовы отказаться от стереотипов в национальном сознании, которые тормозят развитие общества.

         На конференции предлагается обсудить исторические, политологические, философские, культурологические, психологические, социологические, правовые и иные аспекты казахстанской идентичности в контексте модернизации общественного сознания по следующим направлениям.

 1. Национальный код: сохранение культурной идентичности
 2. Идентичность в XXI веке: национальное и этническое
 3. «Модель Назарбаева»: казахстанский опыт в контексте мировых процессов
 4. Экологическая культура тюркской кочевой цивилизации
 5. Культурное наследие Казахстана как стержень национальной идентичности
 6. Стереотипы национального сознания: возможные пути преодоления
 7. Эволюционная модель формирования казахстанской идентичности: от исторической общности к Нации единого будущего
 8. Открытость сознания и сохранение национальной идентичности: проблемы и решения
 9. Этническая идентичность, язык, графика: исторические коннотации и современные модели
 10. Проект «Туған жер» и сакральная география Казахстана как практические пути формирования казахстанской идентичности

Для участия в работе конференции просим до 01 июля 2017 года прислать заявку и до 01 августа 2017 года тезисы докладов на электронные адреса: Telebayev_GT@plibrary.kzkonfer_bpp@mail.ru

В заявке должны быть указаны следующие сведения:

 • Ф.И.О. (полностью)
 • место работы, должность, учёные степень и звание
 • адрес электронной почты и номер мобильного или стационарного телефона (с кодом города)
 • название доклада
 • название направления конференции
 • потребность в технических средствах (мультимедийный проектор и пр.)
 • возможность очного участия в работе конференции

Требования к тезисам докладов:

 • объем до 500 слов
 • текст тезисов должен быть сохранен в формате RTF
 • шрифт 14, гарнитура Times New Roman, одинарный интервал, отступ 1,25 см
 • поля везде – 2,0 см, выравнивание по ширине
 • заголовок тезисов должен быть набран жирным шрифтом, заглавными буквами, отцентрирован
 • через интервал Ф.И.О. автора, город и электронный адрес должны быть указаны в правом верхнем углу курсивом
 • сноски не предусмотрены

Все расходы по участию в конференции за счет направляющей стороны.


Международные конференции в Челябинске с публикацией, РИНЦ

2

Уважаемые коллеги!

Приглашаем вас принять участие в международных научно-практических конференциях.

Материалы для участия в конференции и последующей публикации в сборнике научных трудов принимаются строго: до 1 июля 2017 г.
Дата издания и рассылки сборника об итогах конференции: до 1 августа 2017 г.
Организатором выступает Инновационный центр развития образования и науки

Просим Вас обратить внимание, что сменился организатор конференций!
С договором, заявкой на участие и квитанцией для оплаты можно ознакомиться в разделе документация

Предлагаем Вам выбрать из списка конференцию на интересующую Вас тему:

«О некоторых вопросах и проблемах современной медицины»

«О некоторых вопросах и проблемах современной юриспруденции»

«Перспективы развития экономики и менеджмента»

«Перспективы развития технических наук»

«Перспективы развития науки в области педагогики и психологии»

«О вопросах и проблемах современных гуманитарных наук»

«О вопросах и проблемах современных общественных наук»

«О вопросах и проблемах современных математических и естественных наук»

«О вопросах и проблемах современных сельскохозяйственных наук»

Оплата онлайн

Уважаемые авторы, теперь вы можете оплачивать участие в конференциях прямо на нашем сайте

Инновационный центр развития образования и науки <info@izron.ru>


Приглашение на международную выставку «Mining Week Kazakhstan’ 2017»

Уважаемые партнёры, коллеги!!!

ТОО «Корум Казахстан» имеет честь пригласить Вас на выставку горного дела и металлургии.

Будем рады видеть Вас на нашем стенде, № 345

 

Приглашение на Mining Week KZ 2017 

 

Макарчук Сергей

Специалист по сервисному обслуживанию ГШО

Corum Kazakhstan

Республика Казахстан,100017

г. Караганда, ул. Мустафина, д.9/2.

Тел./Факс: 8 (7212) 50-76-95

Тел. моб.:  +7 771 033 22 89

Email: makarchuk.sergei@corum.com

 

24.06.2017, 00:42:48, Әкімшілік, перейти → Рубрики: Новости

БОЛЕЕ ПЯТИСОТ СТУДЕНТОВ КГИУ ПЕРВЫМИ В СВОЕМ РЕГИОНЕ ПОСЕТИЛИ ЭКСПО-2017

Всемирная специализированная выставка ЭКСПО-2017 стартовала в Астане 10 июня и продлится до 10 сентября. В ней принимают участие более ста стран и десять международных организаций, которые демонстрируют достижения и перспективы в сфере использования возобновляемых источников энергии и такие их преимущества, как экологическая чистота, низкая стоимость эксплуатации и безвредность для окружающей среды.

Республиканская образовательная общественно-политическая газета «Бiлiмдi  ел (Образованная страна)»

24.06.2017, 00:33:43, Әкімшілік, перейти → Рубрики: Новости

Размещение статей в 16-ом выпуске научного издания Чехии

lg   Журнал «Sciences of Europe» 

    Дорогие коллеги!

Напоминаем Вам, что до 30/06/2017 (включительно) открыт прием материалов для публикации в шестнадцатом выпуске научного журнала Чехии

Официальный сайт журнала

 

Скачать информационное письмо (pdf)

Перед подачей статьи в редакцию, необходимо внести Ваши данные в электронную анкету автора 

Заполнить регистрационную форму автора

После прохождения регистрации, Вам необходимо подготовить статью и отправить её на электронный адрес — info@european-science.org

Наши принципы включают:

 • персональный подход;
 • компетентность;
 • оперативность;
 • надежность;

Наши плюсы:

 • рецензирование;
 • ISSN;
 • типографская печать;
 • отправка в библиотечные фонды;
 • свободный доступ к документам.