“Всегда с чувством особой гордости я вспоминаю, что полвека назад, закончив этот университет, именовавшийся тогда ВТУЗом, в числе других выпускников я получил путевку на производство.”


Н. А. Назарбаев

Блог ректора

Карагандинский государственный индустриальный университет — ведущий вуз Казахстана по подготовке высококвалифицированных...

Подробнее »

Новости

Архив

Конференции

Архив

Архив записей:

Выбрать рубрику:

Все сделанные на сайте записи одним потоком: перейти →


Форум ректоров Казахстана и Польши

Сюжет телеканала Хабар 24

19.04.2018, 12:06:00, Әкімшілік, перейти → Рубрики: Новости

Конкурс в рамках Академической Мобильности

Уважаемые студенты!

Объявляется конкурс на обучение за рубежом в рамках академической мобильности. Желающие принять участие могут подать заявки в деканаты КГИУ.

Основными критериями для отбора являются:

  • знание иностранного языка;
  • средний балл документа об образовании или текущая успеваемость по завершении академического периода.

Прием заявок осуществляется до 21 апреля 2018 г.

17.04.2018, 15:59:16, Әкімшілік, перейти → Рубрики: Новости

Анонс Польской стороны по предстоящему Казахстано-Польскому форуму

WAŻNA WIZYTA REKTORÓW KAZACHSTANU W POLSCE

Kazachstan to dla polskich uczelni kierunek bardzo obiecujący i powinien stać się priorytetowym. Dlatego z satysfakcją informujemy, że w dniach 16-18 kwietnia złoży wizytę w Warszawie prestiżowa delegacja rektorów kazachskich uczelni, największa w historii polsko-kazachstańskiej współpracy akademickiej, łącznie 23 osoby, na czele z Arynem Orsarievem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Kazachstanu oraz prof. Yerlanem Sydykovem, przewodniczącym Rady Rektorów Kazachstanu (RRK), rektorem Uniwersytetu im. Gumilowa.

Pierwszego dnia pobytu rektorzy kazachscy wezmą udział w Międzynarodowym Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego Perspektywy 2018. Dzień później odbędą rozmowy w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz nakreślą kierunki dalszej współpracy podczas spotkania z Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Zaplanowano podpisanie strategicznej umowy o współpracy KRASP-RRK oraz szeregu umów międzyuczelnianych.

W Polsce studiuje aktualnie 783 studentów z Kazachstanu (dla porównania: w roku akademickim 2011/12 było ich 381 czyli o połowę mniej). Wiele polskich uczelni posiada bilateralne umowy o współpracy z uczelniami kazachskimi, które mogą być realizowane w szerszym zakresie. Podniesienie tej współpracy na strategiczny poziom kontaktów KRASP-RRK ma na celu zintensyfikowanie wspólnych działań i podniesienie ich jakości, m.in. poprzez uzgodnienie głównych obszarów zainteresowania uczelni obu krajów.

Ponieważ wiele polskich uczelni jest zainteresowanych nawiązaniem lub rozwojem kontaktów naukowych i akademickich z Kazachstanem, uprzejmie informujemy, że spotkania z kazachskimi rektorami są możliwe podczas Międzynarodowego Forum Kształcenia Inżynierskiego Perspektywy 2018, które odbędzie się 17 kwietnia w hotelu «Hilton» w Warszawie — obowiązuje rejestracja poprzez stronę: www.perspektywy.org/forum2018

Natomiast podpisywanie umów międzyuczelnianych zaplanowane zostało na 18 kwietnia, na zakończenie spotkania Prezydiów KRASP i RRK na Politechnice Warszawskiej — prof. Marek Tukiendorf, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP uprzejmie prosi o wcześniejsze zgłoszenie mu takich planów.

Przyjazd delegacji rektorów Kazachstanu jest rezultatem wcześniejszej wizyty roboczej w Astanie prof. Jana Szmidta, przewodniczącego KRASP, rektora Politechniki Warszawskiej, któremu towarzyszył prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, przewodniczący Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP i Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej «Perspektywy», prowadzącej wspólnie z KRASP program «Study in Poland» (na zdjęciu).

Wizyta w tak prestiżowym składzie jest również efektem starań Pana Margułana Baimuchana, ambasadora Kazachstanu w Polsce, który uznał poszerzenie bilateralnych kontaktów akademickich za jedno ze swoich głównych zadań podczas pełnienia misji dyplomatycznej w Polsce.

Dodatkowe informacje: Wioleta Kupiec, w.kupiec@perspektywy.pl

Dodatek: Skład delegacji kazachskiej

По материалам сайта http://www.info.studyinpoland.pl/ 


ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК

12.04.2018, 13:38:02, Әкімшілік, перейти → Рубрики: Новости

С днем науки!

Уважаемые сотрудники, студенты и гости Карагандинского государственного индустриального университета! От всей души поздравляю вас с Днем работников науки!

Современная наука в Казахстане развивается при поддержке и заботе государства. Увеличивается финансирование научных отраслей, растет количество международных контактов, расширяется доступ к международным информационным ресурсам, вузы страны все больше и больше привлекаются к научной деятельности. Одна из приоритетных задач государственного развития – вхождение Казахстана к 2050 году в число тридцати развитых стран мира. В достижении этой цели Глава государства отметил высокую роль науки.
Символично, что именно в День работников науки в КГИУ стартует XLVIII Республиканская научно-практическая конференция «Научное творчество молодых в мире Четвертой промышленной революции». В мероприятии примут участие ученые вузов Казахстана и зарубежных стран, образовательных учреждений и предприятий, доктора наук, магистранты, студенты и школьники. А 13 апреля в нашем университете состоится II тур ежегодной Республиканской предметной олимпиады по специальностям «Металлургия» и «Технология обработки материалов давлением». Желаем всем участникам успехов и достижения новых высот!

Б. А. Жаутиков, ректор КГИУ,
д.т.н., профессор

12.04.2018, 09:39:27, Әкімшілік, перейти → Рубрики: Новости