“Осыдан жарты ғасыр бұрын, кезінде жоғары техникалық оқу орны атанған осы университетті бітіріп, өндіріске жолдама алған түлектердің қатарында өзімнің де болғанымды мен әрдәйым зор мақтаныш сезіммен еске алып жүремін.”

Н. Ә. Назарбаев

Ректордың блогы

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті – тау-кен және металлургия саласына арналған жоғары білікті кадрлард...

Толығырақ »

Жаңалықтар

Архив

Конференциялар

Архив

Кафедра туралы

«Құрылыс» кафедрасы
Құрылыс» кафедрасы 1969 жылдан ҚазМетраллургқұрылыс тресті негізінде құрылды және «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс» болып аталды. 1969-1974 жылдар аралығында кафедра меңгерушісі т.ғ.к., доцент Устинов Б.С. болды. 1970 жылы инженерлік-құрылыс факультеті құрылды және кафедра ЖТОО-зауытының дербес бірлігі болды.
1975 жылы кафедраның өркендеуіне байланысты кафедра «Құрылыс өндірісінің архитектурасы және технологиясы», «Құрылыс құрылымдары» болып өзіндік бөлімдеріне бөлінді, 1980 жылы «Құрылыс механикасы» кафедрасы ұйымдастырылды. Барлық үш кафедра «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс» мамандығы бойынша 200-ден астам жас мамандарды дайындап шығарды.
1996 жылы құрылыс кафедралары бір атауға «Өнеркәсіптік, және азаматтық құрылыс» деп аталып біріктірілді, ал 1999 жылы оған «Экология» бөлімі қосылды.
2007 жылдан бастап «Экология» бөлімі бөлініп, кафедра 2010 жылға дейін «Өнеркәсіптік, азаматтық құрылыс» деп аталды. 2010 жылы «Өнеркәсіптік жылуэнергетика және металлургиялық жылутехника» кафедрасының бірігуіне байланысты т.ғ.д. профессор Базаров Бауыржан Анурханович басқаруымен «Құрылыс және жылуэнергетика» кафедрасы деп атала бастады.
2001 жылдан бастап кафедрасда «Құрылыс» мамандығы бойынша магистартура ашылды.
Кафедраның 40 жыл бойы өмір сүру уақыты ішінде 4000-нан астам инженер-құрылысшы, құрылыс бакалаврлары және 700-ге жуық техника және технология бакалаврлары дайындалды.
«ӨАҚжЭ» кафедрасы негізінде 1997 жылы алғаш рет Қазақстан Республикасында Қазақ Ұлттық геотехникалық ассоциациясы құрылды, оған ҚР әр түрлі жоо және ұйымдарынан 90-нан астам мамандары енген. Қазіргі таңда Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ-де жұмыс істеуде.
2001 жылы ҚМИУ негізінде «Құрылыс өндірісінің ғылыми-зерттеу институты» (ҚӨҒЗИ) деп аталатын бөлімше құрылды. ҚӨҒЗИ директоры рет3нде т.ғ.д., профессор Филатов А.В. тағайындалды.
Ғылымға «Негіздер мен іргетастар» мамандығы бойынша кандидаттық диссертацияларды қорғаудағы бойынша К14.31.05 диссертациялық кеңестің кафедрасының негізінде құрылуы ғылымға үлкен үлес қосу болды (26.02.98 жылдың № 52-1 Қазақстан ДАНК бұйрығымен бекітілген) т.ғ.д. профессор Жусупбеков А.Ж. оның төрағасы болды. 1998 жылдан 2001 жыл аралығында кандидаттық диссертацияларын Жапония, Түркия, Камбоджа азаматтарын қосқанда 14 ізденуші қорғады.
Кафедраның ғалымдары ғылыми зерттеулер негізінде монографияларды қосқанда 700-ден астам мақала (статья) жазған, 200-ден астам жаңалықтар ашуға (изобретения) куәліктер алынған, сонымен қоса Қазақстан Республикасы мен ТМД елдерінің 20-дан астам патенті алынған.

1974 жылдан нағыз уақытқа дейiнгі кафедра меңгерушілері:

ӨАҚ  мамандығы бойынша студенттердің кешкі оқу түріне бірінші терімі 1969 жылы, ал күндізгіге 1970 жылы 50 шақты адам санында қабылданды.

 

1975 жылы қабылду өсуiмен байланысты  кафедра екi дербестікке бөлінді: «Архитектура және құрылыс өндiрiсiнiң технологиясы», «Құрылыс құралымдары», ал 1980 жылы және «Құрылыс механика» кафедра ұйымдастырылды. Үш кафедра мамандар шығарды және мамандық бойынша 200 аса жас мамандар «Өнеркәсiптiк және азаматтық құрылыс» дайындады.

1996 жылы құрылыс кафедраларын бiр атауымен топтастырды «Өнеркәсiптiк, азаматтық құрылыс», ал 1999 жылы оған «Экология» секциясы қосылды.

2007 жылы «Экология» секциясы бөлiніп және 2010 жылғы дейін кафедра «Өнеркәсiптiк, азаматтық құрылыс» деп аталды. 2010 жылы «Жылуэнергетика» кафедрасының қосылуымен байланысты, ол «Құрылыс» және «Жылуэнергетика» секция бөлiмшелерiмен «Құрылыс және Жылуэнергетика» кафедрасы деп атала бастады.

Энергия сыйымды өнеркәсiп салаларының белсендi дамуы, жеке алғанда тау-металлургиялық кешені, ТЖ жүз жылдықтың 80 жылдың басына Орталық Қазақстанда жылуэнергетиктердiң төңiрегiдегi мамандарды өткiр тапшылық шақырды. Қарағанды металлургиялық институтында –жылуэнергетиктердiң инженерлерiн дайындықтың ұйымының (КарМетИ) пайда болуына мүмкiндiк туғызды. Сол кезде КарМетИ Қазақстанда үшiншi ЖОО болды, Павлодарлық индустриалды институттан кейiн және Алма-ата энергетикалық институты және республикалық орталық аймағы үшiн энергетикалық профильдың жоғары бiлiктi кадрларын дайындау қажеттiлiгін ұғынғанға байланысты және ойдың iске асыруы үшiн мүмкiндiк тапқан.

 

1989 «Металлургиялық жылутехника және еңбектi қорғау» кафедраның базасында т.ғ.к. Говоров В.И. меңгерген, 22.04 жаңа мамандық «Өнеркәсiптiк жылуэнергетика» ашылған. Соңыра, 1991ж., кафедра шығаратын мәртебе және жаңа атауы «Өнеркәсiптiк жылуэнергетика және металлургиялық жылутехника» алды. «АЖЭжМЖ» кафедрасының дамуына  және қалыптасуына үлкен ат салысып басшылық еткен жас ғалымдар техникалық ғылымдарының кандидаты Алимгазин А.Ш. (1991ж.-1992ж.)  және Қошқарбаев А.Н. (1993ж. -1994ж.), Мәскеу энергетикалық институтында кандидаттық диссертацияларын қорғап және өз ЖООға қайтып келіп астаналық ЖООдың жұмысына бағдарлай жас мамандарды дайындау талаптарының сұрақтарын дәрежесін жоғары көтерд. Бұл кезеңде кафедраның техникалық негiзі ЖЭСМ қазiргi ағымдағы сәттерге толықтырды, лабораториялық әдiстемелiк және бағдарламалық қамтамасыз ету базасы тиiстi дамыды, МЭИ негiзгi тәртiптер бойынша дәрiстердi оқу үшiн жетекшi ғалымдар шақырылды (Э. С. Сергиенко). 1996 жылдан 1998 жыл кафедрада  техникалық ғылымдар докторы,  доцент Никитин Г.М. жұмыс iстедi.

 

Саралау назары профессор-оқытушы құрамға әрқашан зер салды. Жаңа кафедра құралған сәттен оның құрамында т.ғ.к. Әмiрханов А.А, 1994 жылдан 2003 ж. кафедраның эстафетасына қабылдап басқарған,  Ишмухамедова А.Б. – х.ғ.к. ҰҒА ҚР бұрынғы ғылыми қызметкері, Бологов В.С.,  КО ГИПРОМЕЗ жобалау институтында үлкен тәжiрибесi бар, аға оқытушылар т.ғ.к. Чернышова Т.И. (2003 жылдан 2009 кафедра басқарды) және Леликова О.Н. жұмыс iстедi.

 

Әр уақыт кафедра өз күштерiн толықтырып отырды: Мәскеу энергетикалық институтынан жас мамандары шақырылды — Попова Н.А.(1992ж.), Алматы энергетикалық институты (Бергенжанова Г.Р., 2005ж.), Өскемен қаласының Солтүстiк Қазақстан мемлекеттiк университетiнен -(Сагитова Ш.К., 2006ж.). Бiрiншi инженерлердi шығарудың iшiнен меншiктi түлектерi 1994 жылы Жабалова Г.Г. және Набоко Е.П. қалды туған кафедрасында еңбек сiңiредi сырттай аспирантураны аяқтап және 2004 ж. КазҚТУ кандидаттық диссертацияларды қорғады. Шығарылым кенжелеу Онищенко О.Н. жұмыс iстейдi. (1996ж.түлегі)., Бейсембаев Н.К. және Ахметов Т.Ж. (1998 ж.түлегі), Омарова М.Б., Аменова З.А.(2001 ж. түлегі), Волокитина М.В.

(2006 ж. түлегі) және басқалар.

2001 жылы кафедрада «Құрылыс» мамандығы бойынша магистратура ашылды.

Кафедраның 40жыл қызмет етуінде 4000 астам инженер-құрылысшы құрылыс бакалавры 700 шамасында инженерлер – жылуэнергетиктер, техника және технология бакалаврі дайындалған.