“Осыдан жарты ғасыр бұрын, кезінде жоғары техникалық оқу орны атанған осы университетті бітіріп, өндіріске жолдама алған түлектердің қатарында өзімнің де болғанымды мен әрдәйым зор мақтаныш сезіммен еске алып жүремін.”

Н. Ә. Назарбаев

Ректордың блогы

Қарағанды индустриялық университеті – тау-кен және металлургия саласына арналған жоғары білікті кадрларды дайындау б...

Толығырақ »

Жаңалықтар

Архив

Конференциялар

Архив

Шаймардан Айсауле

Білімі: 2003 жылы С.Сейфуллин атындағы Қазақ аграрлық университетін «Агроөнеркәсіптік кешендегі экономика және менеджмент» мамандығы бойынша үздік бітірді.2005 жылы С.Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік агротехникалық университетінен  522250-Менеджмент мамандығы бойынша магистр біліктілігін алды.Ауыл шаруашылығын іскерлікпен басқару магистрі біліктілігіне ие болды.

Академиялық тәжірибесі: 2006 жылдан бастап Ы.Алтынсарин атындағы АрқМПИ оқытушысы.2006 жылдың қазан айынан бастап оқу ісі жөніндегі деканның орынбасары.2009 жылдың ақпанынан бастап Президент міндетін атқарушы факультет деканы.2011 жылдың қараша айынан бастап экономика және құқық негіздері кафедрасының аға оқытушысы.2014 жылдың қыркүйек айынан бастап Қазақ экономика және бизнес университетінде «Экономика және қаржы» факультетінің аға оқытушысы.Қазіргі уақытта экономика және қаржы кафедрасының аға оқытушысы.

Оқытатын пәндері: “Кеден ісі”, “Қаржы нарықтары және делдалдары”, “Логистика негіздері”, “Қаржы”, “Экономикалық статистика”. (қазақ, орыс тілдерінде).

Біліктілігін арттыру:

  1. “Кредиттік оқыту жүйесі” жоғары оқу орындарында қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті, Алматы қ. 12 .12.2008 жылғы.
  2. “ЖОО-да оқытудың интерактивті әдістері”. Қатысушы сертификаты. Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ. 21-23.12.2009 ж.
  3. Қазақ экономикалық университеті.Т.Рысқұлов. “Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру әдістемесі”. Алматы, желтоқсан, 2009 жыл.
  4. “Learning and Teaching in Higher Education”, Newcastle University, Өрлеу, Алматы, 24 қараша мен 5 желтоқсан 2014 жыл.
  5. “Шешендік өнер – компонент кәсіби өсу” ЖК “Сократ” г. Астана, 2014г.
  6. Springer nature training “HOW TO USE HOW TO PUBLISH” 7 october 2016.
  7. “Searhing for Organizational Excellence – TQM Methods and Techniques” which took plact in Karaganda State Industrial University in December 2016.
  8. “СМЖ 9001:2015 ҚМИУ” біліктілікті арттыру Орталығы. 12 сәуір 2017ж.

Соңғы бес жылдағы ең маңызды басылымдар:

«Ойындық жобалау технологиясы және оның экономикалық пәндерді оқыту үрдісінде қолданылуы». Республиканской научно-методической конференции «Современная системаобразования независимого Казахстана: опыт и перспективы», посвященная 25-летию Независимости РК. 09 декабря, 2016

Логистика в Казахстане: проблемы и возможности. Materials of the XIII International scientific and practical conference «TRENDS OF MODERN SCIENCE – 2017»  30 May – 07 June. 2017.  Volume 9. Economic science. Sheffield, 2017

«Қазақстандағы логистика: мәселелері мен мүмкіндіктері». ISSN 1561-6908

Научно-теоретический и практический журнал «Оралдың ғылым жаршысы» №3 (163) 2017. Серия: Экономические науки

Логистикадағы «жасыл» технологиялар: мәселелері мен даму үрдістері // Труды  IХ Международной научно – практической конференции «Третья модернизация Казахстана – новые концепции и современные решения», посвященной 50-летнему юбилею выпуска 1967 года-выпуска Первого Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева,   Темиртау, 29-30 ноября 2017г.

Внедрение принципов «зелёной» логистики при полноценном и рациональном использовании ресурсов предприятия // Журнал «Экономика и социум», №2 (45) 2018, Россия, РИНЦ

Forming an Effective Mechanism When Transferring Business Processes to Outsourcers // Вестник КГИУ №4 (11), 2017

Outsourcing of logistics functions and business processes. // Журнал «Nauka i studia» номер тома 4, апрель 2018