“Осыдан жарты ғасыр бұрын, кезінде жоғары техникалық оқу орны атанған осы университетті бітіріп, өндіріске жолдама алған түлектердің қатарында өзімнің де болғанымды мен әрдәйым зор мақтаныш сезіммен еске алып жүремін.”

Н. Ә. Назарбаев

Ректордың блогы

Қарағанды индустриялық университеті – тау-кен және металлургия саласына арналған жоғары білікті кадрларды дайындау...

Толығырақ »

Жаңалықтар

Архив

Конференциялар

Архив

ОҚУ-ТӘРБИЕ ПРОЦЕСІ

Оқу үдерісін ұйымдастыру колледж қызметінің барлық түрлерінің негізгісі болып табылады.

Оқу процесін ұйымдастырудың мақсаты ҚР МЖМБС талаптарына сәйкес мамандық пәндерін меңгеру және біліктілік алу үшін білім алушыларға қажетті жағдайлар жасау болып табылады.

Колледждегі білім беру қызметі мемлекеттік және орыс тілдерінде жүзеге асырылады. ТЭК-ке қызмет еткен төрт жыл ішінде КарИУ кезінде талапкерлерді қабылдау 2016 жылмен салыстырғанда 15,4% – ға өсті, контингент 3,5 есе, ал бітіру 4 есе өсті.

Оқытушылар мен білім алушылардың жұмыс және оқу уақытын жоспарлау:

• Күндізгі оқу нысаны бойынша оқу жылы 1 қыркүйектен басталады және нақты мамандық бойынша жұмыс оқу жоспарына және оқу процесінің кестесіне сәйкес аяқталады.

• Каникул уақыты жылына 11 аптаны құрайды, оның ішінде қысқы кезеңде – кемінде 2 апта.

• Білім алушылардың міндетті оқу сабақтарының көлемі аптасына 36 сағаттан аспайды. Көрсетілген көлемге факультативтік пәндер бойынша сабақтар мен консультациялар кірмейді.

• Аудиториялық сабақтар мен зертханалық жұмыстардың барлық түрлері үшін ұзақтығы 80 минут академиялық сағат белгіленген.

Колледжде білім беру процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуын анықтайтын негізгі құжаттар: Оқу процесінің кестесі, оқу жұмыс жоспары, оқу сабақтарының кестесі, оқу пәндерінің жұмыс бағдарламалары, тиісті білім беру бағдарламаларын іске асыруды қамтамасыз ететін әдістемелік материалдар болып табылады.

Колледждегі оқу сабақтарының негізгі нысандары: дәрістер, практикалық сабақтар, бақылау жұмыстары, сынақтар, консультациялар, мастер-кластар, курстық жобаларды (жұмыстарды), дипломдық жобаларды қорғау болып табылады.

Сабақтар колледждің штаттық кестесіне сәйкес оқытушылар құрамымен өткізіледі. Сабақтарды өткізуге колледж қызметкерлерінен, басқа оқу орындарының оқытушыларынан қосымша қызметкерлер тартылады.

Қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидалары негізінде оқуды аяқтау нысаны экономикалық мамандықтар үшін мемлекеттік емтихандар тапсыру және техникалық мамандықтар үшін дипломдық жобаларды қорғау болып табылады.

ОЭК тәрбие жұмысының негізгі мақсаты студенттердің зияткерлік, рухани-адамгершілік және дене тәрбиесін және педагогтардың кәсіби-тұлғалық дамуын қамтамасыз ету үшін білім беру мекемесінің ресурстық әлеуетін және оның қоршаған ортасын тиімді пайдалану мен байытуға жәрдемдесу болып табылады.

ОЭК білім беру мекемесінде студенттерді тәрбиелеудің басты міндеті Әлеуметтік білім беру ортасын құру, рухани құндылықтар негізінде адамгершілікке, жоғары патриотизмге, салауатты өмір салтын ынталандыруға, әлеуметтік құбылыстарды қабылдамауға, оқудан тыс жұмыс жүйесін тиімді жүзеге асыру үшін ғылыми зерттеулерді дамыту болып табылады.

“Рухани жаңғыру” бағдарламасын жүзеге асыру аясында колледж студенттері түрлі қалалық, облыстық іс – шараларға, республикалық және халықаралық фестивальдарға, көрмелерге, ғылыми-практикалық конференцияларға, конкурстарға, олимпиадаларға және спорттық жарыстарға белсенді қатысады.

ОҚУ ҮДЕРІСІНІҢ КЕСТЕСІ, СЫРТТАЙ ОҚУ БӨЛІМІ

ОҚУ ҮДЕРІСІНІҢ КЕСТЕСІ КҮНДІЗГІ БӨЛІМ

САБАҚ КЕСТЕСІ 1 КУРС

САБАҚ КЕСТЕСІ 2 КУРС

САБАҚ КЕСТЕСІ 3 КУРС

САБАҚ КЕСТЕСІ 4 КУРС