“С чувством особой гордости я всегда помню, что полвека назад, закончив этот университет, именовавшийся тогда ВТУЗом, в числе других выпускников я получил путевку на производство”


Н. А. Назарбаев

Блог ректора

Карагандинский государственный индустриальный университет — ведущий вуз Казахстана по подготовке высококвалифицированных...

Подробнее »

Новости

Архив

Конференции

Архив

 • 03.10.2019: Истоки большого металла Центрального Казахстана

  1 октября 2019 года студенты и профессорско – преподавательский состав КГИУ приняли активное участие в областной научно — практической конференции «Истоки большого металла», в рамках государственной п...
 • 12.04.2019: В КГИУ прошла XLIХ Республиканская научно-практическая конференция

  В Карагандинском государственном индустриальном университете 11-12 апреля 2019 г. состоялась XLIХ Республиканская научно-практическая конференция «Молодежь XXI века — ключевой фактор конкурентос...
 • 31.05.2018: Форум продолжается

  В Филадельфии продолжается второй форум ректоров казахстанско-американских вузов.   В составе казахстанской делегации – вице-министр МОН РК А. Аймагамбетов, вице-президент АО «Центр международн...
 • 30.05.2018: Форум ректоров в США

  В Соединенных Штатах Америки проходит конференция NAFSA и форум ректоров, в которых принимает участие ректор Карагандинского государственного индустриального университета Б. А. Жаутиков. Вчера, 29 м...
 • 21.05.2018: В Астане прошел Global Challenges Summit-2018

  В столице Казахстана 17-19 мая состоялся ХI Астанинский экономический форум Global Challenges Summit («Саммит глобальных вызовов»). В этом году в его основу легли общемировые тенденции: экономический...
 • 17.04.2018: Встреча в Польше

  В Варшаве проходит встреча делегации ректоров казахстанских университетов с польскими коллегами. В первый день своего пребывания казахстанские ректоры приняли участие в Международном форуме лидеров ...
 • 16.04.2018: Научное творчество молодых в мире Четвертой промышленной революции

  В Карагандинском государственном индустриальном университете в День работников науки, 12 апреля, состоялась XLVIII Республиканская научно-практическая конференция «Научное творчество молодых в мире Ч...
 • 11.04.2018: О Б Ъ Я В Л Е Н И Е!

      О Б Ъ Я В Л Е Н И Е!    12-13 апреля 2018 года Карагандинский государственный индустриальный  университет  совместно  с Кременчугским национальным университетом имени Михаила Остр...
 • 05.03.2018: Подписаны меморандумы между КГИУ и венгерскими вузами

  Подписание меморандумов о взаимодействии с четырьмя венгерскими вузами – таков результат активного участия Карагандинского государственного индустриального университета в венгеро-казахстанском форуме...
 • 27.02.2018: Уважаемые студенты ВУЗов!

  Мы рады сообщить вам, что прием заявок на публикацию в  первом номере  студенческой книжной коллекции «Жас Қыран», запущенной в рамках республиканского проекта «Лучший студент», организованного Общест...

СИЛЛАБУС «Мамандыққа кіріспе»

1 Оқытушылар туралы мәлімет және қарымқатынас ақпарат

Оқытушылар туралы мәлімет: Исанова Бирень Хусаиновна — х.ғ.к., доцент.

Жүргізу орны:  А корпусы — ауд. 319, 320.

Үй — жайы: 71 квартал, үйі, пәтер 14. Үй тел. 91-59-36,   м. 877052179275.

 2 Пререквизиттер

— Химия мектеп оқу бағдарламасы;

— Бейорганикалық химиясы.

 3 Постреквизиттер

— Алифатты қатар қосылыстарының органикалық химиясы;

— Циклді органикалық химиясы;

— Аналитикалық химиясы;

— Физикалық химиясы.

 4 Модульдің қысқаша сипаттау

«Мамандыққа кіріспе» пәні «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша осы мамандық студенттерді оқитын базалық пәндері цикліне енетін міндеггі пәндердің бірі болу табылады. Ол студенттерді органикалық заттардың химиялық технологиясының негіздерімен таныстыратын теориялық пән болып табылады.

«Мамандыққа кіріспе» курсы органикалық заттарды, және олардың бір-біріне түрленуін жүйелі түрде зерттеуге негізделген. Пәнді жемісті меңгеру үшін жаңа білім технологиялары мен оқытудың интерактивті әдістерін қолдана отырьш негізгі әдебиеітер және лекциялық материалдармен жүйелі түрде жұмыс істеу ұсынылады. Студенттердің аудиториядан тыс өзіндік және оқытушының қатысуымен өзіндік жұмыс (ОҚСӨЖ) жасауына ерекше көңіл бөлінеді. Әрбір ОҚСӨЖ келесі материалдар — кейстер, тест тапсырмалар, сөзжұмбақтар және т.б. ұсынылады. Пәнді оқып-үйрену бейорганикалық химияны өткенде алған білімге сүйенеді.

Пәнінің зерттеу мақсаты:

Курс мақсаты студенттердің өмір талабыны сай ғылылыми ойлау қабілетін жетілдіру, заттардың бір-біріне түрленуі кезіндегі физика- химиялық процестерге анализ беруде теориялық білімдерін тәжірбие жұмыстарымен ұштастыра білуге баулу.

«Мамандыққа  кіріспе»   пәнінің  мақсаты   студенттерді  органика негіздегі жанғыш заттар туралы жалпы мағлұматтар, олардың сыныптамасы, қоры мен тұтынылуы, құрамы мен қасиеттері туралы; табиғи газ бен мұнайдың құрамы мен қасиеттері, оларды өндіру, өндеу туралы; қатты отындар  мен  оны  өңдеу  өнімдерінің қүрамы  мен  қасиеттері,  оларды өндіру, өндеу туралы; өнеркәсішік органикалық синтез, соның ішінде негізгі органикалық және нәзік органикалық синтез технологиясы туралы; ауыл-шаруашылық   шикі   затын   химия-технологиялық   өндеу;   жоғары молекулалық қосылыстар, соның ішінде полимерлер дайындау, химия талшықтар,   каучук   пен   резина  технологиясы,   пластикалық  массалар туралы   ұғымдарды   оқьпу   жэне   таныстыру   болып   табылады. Пән студенттерде мамандықтың келесі мамандандыру пәндерін оқып — үйренуге іргелі негіз құрайды. Пәнді жемісті меңгеру үшін жаңа білім технологиялары мен оқытудың интерактивті әдістерін қолдана отырьш негізгі әдебиеітер және лекциялық материалдармен жүйелі түрде жұмыс істеу ұсынылады.

Скачать Силлабус