“Осыдан жарты ғасыр бұрын, кезінде жоғары техникалық оқу орны атанған осы университетті бітіріп, өндіріске жолдама алған түлектердің қатарында өзімнің де болғанымды мен әрдәйым зор мақтаныш сезіммен еске алып жүремін.”

Н. Ә. Назарбаев

Ректордың блогы

Қарағанды индустриялық университеті – тау-кен және металлургия саласына арналған жоғары білікті кадрларды дайындау б...

Толығырақ »

Жаңалықтар

Архив

Конференциялар

Архив

Корпоративтік басқару

Хабарландыру

100400, Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 30, «Қарағанды индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамынын Директорлар кеңесі Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 30 мекенжайы бойынша орналасқан «Қарағанды индустриялық университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамынын Басқарма Төрағасы-Ректор бос лауазымына конкурс жариялайды.

Қызметтің негізгі мәні: жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беру саласында білім беру қызметтерін ұсыну болып табылады.

Қызметін мақсаты – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби қалыптастыруға бағытталған сапалы білім алу, оқыту және білім беру үшін, сондай-ақ ғылыми әлеуетті дамыту және әзірлемелерді коммерцияландыру үшін қажетті жағдайлар жасау болып табылады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын талаптар: жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім, білім беру ұйымдарында және (немесе) тиісті салалардағы уәкілетті органдарда басшылық лауазымдарда жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Конкурсқа төмендегі тұлғалар қатыса алмайды:

1) жиырма бес жастан кіші;
2) бұрын сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған;
3) өтелмеген немесе алынбаған соттылығы бар;
4) медициналық арнайы мекемелерде есепте тұрғандар;
5) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де жағдайлар.

Конкурсқа қатысуға үміткер тұлға мынадай құжаттарды ұсынады:

1) белгіленген нысандағы өтініш;
2) конкурсқа қатысушының жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3) 3×4 үлгідегі түрлі-түсті фотосуреті бар конкурсқа қатысушының қызметтік тізімі;
4) жоғары оқу орнын дамыту бағдарламасы;
5) Білім туралы құжаттардың және оларға қосымшалардың салыстырып тексеру үшін түпнұсқаларын ұсына отырып, көшірмелері;
6) жұмыс орны (қазіргі немесе соңғы) бойынша кадр қызметімен куәландырылған еңбек қызметін растайтын кұжаттың көшірмесі.
7) № 086/у нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды);
8) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттарды ұсыну күніне дейін бір жылдан аспайтын уақыт бұрын берілген психоневрологиялық ұйымнан анықтама;
9) мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы заңнамаға сәйкес кұжаттарды ұсыну күніне дейін бір жылдан аспайтын уақыт бұрын берілген наркологиялық ұйымнан анықтама;
10) қылмыстық заңнамаға сәйкес лауазымды атқаруға тыйым салынбағанын растайтын құжат.

Конкурсқа қатысу ұшін құжаттарды қабылдау хабарландыру жарияланған кұннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

Конкурсты өткізу күні мен орны қосымша хабарланады. Жоғарыда көрсетілген кұжаттарды белгіленген мерзімде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментіне ұсыну қажет (каб. 645), телефоны: 8 (7172) 74-16-70, 74-25-22.

 

 


Қосымша 2

 

______________________________

(уәкілетті орган)

 

 

Өтініш

 

Мені Басқарма Төрағасы-Ректордың бос лауазымына орналасу конкурсына қатысуға жіберуіңізді сұраймын ________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

 

Мен Директорлар кеңесінің, Басқарма Төрағасы-Ректор лауазымына іріктеу және тағайындау рәсімдерінің негізгі талаптарымен таныстым, оларды орындауға келісемін және қабылдауға міндеттенемін.

 

 

 

Құжаттардың түпнұсқалығына жауап беремін.

Қоса беріліп отырған құжаттар:

1.__________________________________________________________

2.__________________________________________________________

3.__________________________________________________________

4.__________________________________________________________

5.__________________________________________________________

 

Мекен-жай мен байланыс телефоны ___________________________________________

 

 

_______________                     ________________________________________

(қолы)                              (тегі, аты , әкесінің аты(бар болған жағдайда)

 

«____»_______________ 20__ ж.

 

 


Қосымша 3

 

 

 

Білім беру ұйымының бірінші басшысы лауазымына кандидаттың

ҚЫЗМЕТТІК ТІЗІМІ

 

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

кандидата на должность первого руководителя       организации образования

_____________________________________________

тегі, аты және әкесінің аты (болған жағдайда) /

фамилия, имя, отчество (при наличии)

 

_____________________________________________

лауазымы/должность, санаты/категория

(болған жағдайда/при наличии)

 

ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕР / ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ

1. Туған күні және жері/

Дата и место рождения

2. Ұлты (қалауы бойынша)/

Национальность (по желанию)

3. Оқу орнын бітірген жылы және оның атауы/

Год окончания и наименование учебного заведения

4. Мамандығы бойынша біліктілігі, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы (болған жағдайда)/

Квалификация по специальности, ученая степень, ученое звание (при наличии)

5. Шетел тілдерін білуі/

Владение иностранными языками

6. Мемлекеттік наградалары, құрметті атақтары (болған жағдайда)/

Государственные награды, почетные звания (при наличии)

7. Дипломатиялық дәрежесі, әскери, арнайы атақтары, сыныптық шені (болған жағдайда)/

Дипломатический ранг, воинское, специальное звание, классный чин (при наличии)

8. Жаза түрі, оны тағайындау күні мен негізі (болған жағдайда)

/Вид взыскания, дата и основания его наложения (при наличии)

9. Соңғы үш жылдағы қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау күні мен нәтижесі, егер үш жылдан кем жұмыс істеген жағдайда, нақты жұмыс істеген кезеңіндегі бағасы көрсетіледі (мемлекеттік әкімшілік қызметшілер толтырады)/

Дата и результаты ежегодной оценки эффективности деятельности за последние три года,           в случае, если проработал менее трех лет, указываются оценки за фактически отработанный период, а также, по результатам аттестации в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об образовании»

10. ЕҢБЕК ЖОЛЫ/ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Күні/Дата қызметі, жұмыс орны, мекеменің орналасқан жері/должность, место работы, местонахождение организации

қабылданған/приема

босатылған/увольнения

 

____________________

Кандидаттың қолы/

Подпись кандидата

_______________

күні/дата

__________________________________

[collapse]
ҚарИУ КАҚ Жарғысы

[collapse]
Директорлар кеңесі

Ержан Тұрсынханұлы Іргебаев – Директорлар Кеңесінің төрағасы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің директорының орынбасары  

Білімі:

Д. Серікбаев атындағы Шығыс – Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті,  мамандығы «Инженер-механик» (1998ж.)

Д. Серікбаев атындағы Шығыс – Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті,  мамандығы «Құқықтану» (2004ж.)

The University of Nottingham (Ноттингем университеті) (2018ж.)

Еңбек өтілі:

ҚР БҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің Жоғары білімді жоспарлау және қаржыландыру басқармасының басшысы (30.05.2016-08.08.2018ж.)

ҚР БҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің Жоғары білімді жоспарлау, дамыту  және  инновацияландыру басқармасының басшысы (13.05.2014-29.05.2016ж.)

ҚР БҒМ Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің Жоғары оқу орындарының қызметін үйлестіру және мониторинг басқармасының бас сарапшысы (10.11.2010-13.05.2014ж.)

«Ертіс» дәрменсіз борышкерлермен жұмыс комитетінің Өскемен қаласы бойынша Өңіраралық департаменті филиалы банкроттық рәсімдерін бақылау бөлімінің жетекші маманы 06.10.2010-09.11.2010ж.)

Д. Серікбаев атындағы Шығыс – Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің аға оқытушысы (01.09.2009-28.06.2010ж.)

Шығыс техникалы-гуманитарлық колледжінің атқарушы директоры, Өскемен қ. (01.05.2007-27.08.2009ж.)

Шығыс техникалы-гуманитарлық колледжінің директорының өндірістік жұмыстар жөніндегі орынбасары (01.09.2003-01.05.2007ж.)

«Ниет» ЖШС директоры, Өскемен қ. (01.09.2000-15.08.2003ж.)

Қайта даярлау (қайта дайындау) және біліктілікті арттыру курстары:

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы (2014ж.)


Ербол Сабыржанұлы Ахметов – Директорлар Кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті төрағасының орынбасары

Білімі:

Ақмола аграрлық университеті, мамандығы «Экономист менеджер» (2002ж.)

Еңбек өтілі:

«Қазақстан Республикасының Заң шығару институты» АҚ Заңнаманы жүйелеу бөлімінің тағылымдамашысы, Астана қ. (2003-2004ж.)

«Қазақстан Республикасының Заң шығару институты» ЖАҚ Криминологиялық сараптама бөлімінің кіші ғылыми қызметкері, Астана қ. (2004ж.)

«АБК-Құрылыс Корпорациясы» ЖШС экономисі, Астана қ.(2005ж.)

«АБК-Құрылыс» Корпорациясы» ЖШС  Бюджеттік жоспарлау және экономикалық талдау бөлімінің бастығы, Астана қ. (2005-2006ж.)

«АБК құрылыс-монтаж бөлімі-3» ЖШС жетекші экономисі, Астана қ. (2006ж.)

«АБК құрылыс-монтаж басқармасы-3» ЖШС бас экономисі, Бюджеттік жоспарлау және экономикалық талдау бөлімінің бастығы, Астана қ. (2006-2007ж.)

«Build Investmentsgroup» АҚ Директорлар кеңесі төрағасының көмекшісі, Астана қ. (2007ж.)

«BIGroupAlmaty» ЖШС Жоспарлау-экономикалық бөлімінің бастығы, Астана қ. (2007ж.)

«АБК Пласт» ЖШС Экономика бөлімінің бастығы, Астана қ. (2007-2008ж.)

«TerraPlus.kz» ЖШС Экономика және қаржы жөніндегі басқарушы директор, Астана қ. (2009-2010ж.)

Қостанай облысы Таранов ауданы әкімінің орынбасарының м.а., әкім орынбасары (2010-2012ж.)

Қостанай облысы Қамысты ауданының әкімі (2012-2013ж.)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Қостанай мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің бастығының м.а., бастығы, Қостанай қ. (2013-2016ж.)

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің Астана қаласы бойынша мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаментінің бастығы, Астана қ. (2016 -2020ж.)


Дидар Нұркенұлы СмағұловДиректорлар кеңесінің мүшесі, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің «Ұлттық тестілеу орталығының» РМКК директоры.

Білімі:

академик Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, біліктілігі «заң». (2012 ж.)

Ресей Халықтар достығы университеті – экономика магистрі (2015ж.)

Еңбек өтілі:

«Айбарс» ЖШС заңгері, Қарағанды қ. (03.2012-03.2013ж.)

«Қарағанды қаласының әкімдігі жанындағы жастармен жұмыс жасау орталығы» КММ заңгері, Қарағанды қ. (04.2013  – 06.2014 ж.)

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің Тәртіптік кеңестің жұмысын қамтамасыз ету бөлімінің кеңесші-инспекторы м.а., (Тәртіптік кеңестің хатшылығы) Қарағанды қ. (06.2014 – 08.2014ж.)

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің Тәртіптік кеңестің жұмысын қамтамасыз ету бөлімінің кеңесші-инспекторы (Тәртіптік кеңестің хатшылығы) Қарағанды қ. (08.2014 – 11.2014ж.)

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаменті, Мемлекеттік қызмет және сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу департаменті, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы білім беру және қоғаммен байланыс бөлімінің бастығы, Қарағанды қ. (11.2014 – 02.2016ж.)

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бөлімінің бастығы, Қарағанды қ. (02.2016 – 10.2016ж.)

Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің «Жалпы құқықтық және арнайы пәндер» кафедрасының аға оқытушысы, (01.2016 – 03.2017ж.)

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бөлімінің бастығы, Қарағанды қ. (10.2016 – 03.2017ж.)

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат департаменті Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бөлімінің бастығы, Астана қ. (03.2017 – 11.2017 ж)

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат департаменті директорының орынбасарының м.а., Астана қ. (11.2017 – 01.2019ж.)

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана қаласы Мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау департаменті директорының орынбасарының м.а., Астана қ. (02.2019 – 06.2019ж.)

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі «Ұлттық тестілеу орталығы» РМКК  директорының міндетін атқарушы, (2019 жылдан осы уақытқа дейін)


Есентай Мұқатайұлы Әшім – Директорлар кеңесінің мүшесі, Теміртау қалалық білім бөлімінің бастығы

Білімі:

Саран педагогикалық училищесі (1985ж.)

Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы «Тарих және саяси-әлеуметтік пәндер мұғалімі» (1998ж.)

Еңбек өтілі:

№78 және 27 орта мектептерінде бейнелеу өнері, сурет және еңбек  пәнінің мұғалімі, Қарағанды қ., (1987-1989ж.)

Қарағанды облысы, Егіндібұлақ ауданы, Абай ауылындағы орта мектеп мұғалімі,  директордың тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары,  директордың оқу және тәрбие жұмыстары жөніндегі орынбасары, (1989-1997ж.)

№6 орта мектептің «Тарих» пәнінің мұғалімі, директордың орынбасары, Қарағанды қ.,  (1998-2004ж.)

№6 орта мектеп директоры, Қарағанды қ., (2001ж-2004ж.)

Нығмет Нұрмақов атындағы облыстық мамандандырылған мектебінің директоры, Қарағанды қ., (2004-2017ж.)

«Теміртау қаласының білім бөлімі» ММ бастығы, Теміртау қ., (2017 жылдан осы уақытқа дейін)


Вадим Борисович Басин тәуелсіз директор, «АрселлорМитталТеміртау» АҚ атқарушы директоры

Білімі:

Қарағанды политехникалық институты, мамандығы «Тау-кен жұмыстарын автоматтандыру және электрлендіру», (1985ж.)

Томск автоматтандырылған басқару жүйелері және радиоэлектроника институты,  мамандығы «Өндірістік электроника», Томск қ. (1990ж.)

Еңбек өтілі:

Қарағанды металлургиялық комбинаты, электрмонтер, (1986 – 1995ж.)

Бірге атқарған қызметі, Қарағанды металлургия зауыты жанындағы ЖТОО-зауыты (бұдан әрі – Қарағанды металлургия институты ) оқытушы, (1986 – 2003ж.)

«АрселорМитталТеміртау» АҚ кадрларды даярлау департаменті, электр пәндерін оқыту бойынша ішкі жаттықтырушы, Теміртау қ., (1996 – 2001ж.)

Қарағанды металлургиялық комбинаты, аглофабриканың электржабдықтар цехының бастығының орынбасары, (1995 – 2003ж.)

«АрселорМитталТеміртау» АҚ бас энергетигі, (2003 – 2011ж.)

«АрселорМитталТеміртау» АҚ, металлургиялық зауыттың құрылыс жұмыстары жөніндегі бас техникалық басшы, (2009 – 2011ж.)

«АрселорМитталТеміртау» АҚ,  жөндеу жұмыстары жөніндегі директоры, ( 2011 – 2013ж.)

«АрселорМитталТеміртау» АҚ, атқарушы директордың  жөндеу жұмыстары жөніндегі орынбасары, ( 2013 –  2016ж.)

«АрселорМитталТеміртау» АҚ, Болат депратаментінің өндіріс жөніндегі директоры, (2016 ж)

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ, жөндеу жұмыстары жөніндегі директоры, (2016-2017ж.)

«АрселорМиттал Теміртау» АҚ, атқарушы директоры (2017 жылдан осы уақытқа дейін)


Ернар Дәулұлы Күлпейісов – тәуелсіз директор, Қарағанды облысының кәсіпкерлер палатасының директоры.

Білімі:

Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, мамандығы «Құқықтану».

Еңбек өтілі:

Қарағанды облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасының бас маманы, (2006 -2009ж.)

Қарағанды облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасында бөлім басшысы, (2009-2013ж.)  

Қарағанды облысы Кәсіпкерлер палатасы директорының экономикалық мәселелер жөніндегі орынбасары, (11. 2013ж.)  

Қарағанды облысының өңірлік Кәсіпкерлер палатасының басшысы, (04.2014ж.)

[collapse]
Іріктеу және тағайындау тәртібі туралы ереже

[collapse]