“Осыдан жарты ғасыр бұрын, кезінде жоғары техникалық оқу орны атанған осы университетті бітіріп, өндіріске жолдама алған түлектердің қатарында өзімнің де болғанымды мен әрдәйым зор мақтаныш сезіммен еске алып жүремін.”

Н. Ә. Назарбаев

Ректордың блогы

Қарағанды индустриялық университеті – тау-кен және металлургия саласына арналған жоғары білікті кадрларды дайындау...

Толығырақ »

Жаңалықтар

Архив

Конференциялар

Архив

Академиялық ұтқырлық туралы жалпы ақпарат

Академиялық ұтқырлық университеттің халықаралық қызметінің маңызды бағыттарының бірі болып табылады және білім беру сапасын арттыруға, студенттердің, магистранттардың, PhD докторанттардың, оқытушылар мен қызметкерлердің ғылыми-зерттеу жұмыстарының тиімділігін арттыруға, олардың кәсіби, мәдени және білім деңгейін көтеруге, менеджмент жүйесін жетілдіруге, сыртқы және ішкі жүйелерді орнатуға, интеграциялық байланыстар мен ҚИУ миссиясын жүзеге асыруға ықпал етеді..

Академиялық ұтқырлық дегеніміз – студенттердің, магистранттардың, PhD докторанттардың және / немесе КИУ-дің ғылыми-зерттеу оқытушыларының белгілі бір академиялық кезеңге (семестрге немесе оқу жылына) басқа жоғары Қазақстандық немесе шетелдік оқу орындарына оқуға (немесе ғылыми зерттеулерге) баруы.

Академиялық ұтқырлық бағдарламаларын енгізу және жүзеге асыру үшін студенттер, магистранттар, докторанттар белгілі бір пәндерді басқа білім беру ұйымдарында, оның ішінде шетелдерде оқи алады. Бұл жағдайда білім беру ұйымдары арасында академиялық ұтқырлық бағдарламалары шеңберінде білім беру қызметтерін көрсету саласындағы өзара ынтымақтастық туралы екіжақты келісімшарт жасалуы керек.

Студенттерді академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелге оқуға жіберу келесі жолдармен жүзеге асырылады:

1) республикалық бюджеттің қаражаты;

2) жұмыс берушілердің гранттары, әлеуметтік, академиялық және ғылыми серіктестер, халықаралық және отандық қорлар мен стипендиялар;

3) студенттің жеке қаражаты;

4) білім беру мекемесі есебінен.

Студенттердің, магистранттардың, PhD докторанттардың және / немесе КИУ-дің ғылыми-зерттеу оқытушыларының академиялық ұтқырлығын жүзеге асыру тәсілі белгілі бір академиялық кезеңге (семестрге немесе оқу жылына) студенттерді серіктес жоғары оқу орындарына жіберу болып табылады:

– ЖОО аралық ынтымақтастық шеңберінде (екінші диплом берусіз), оның ішінде академиялық ұтқырлық бағдарламалары шеңберінде оқыту;

– тағылымдамадан өту (соның ішінде тіл);

– оқу немесе өндірістік практикадан өту;

– жазғы мектептерге қатысу (семестрлер).

Академиялық ұтқырлықты енгізу отандық білім беру бағдарламалары мен оқу жоспарларын еуропалық стандарттарға сәйкестендіруге ықпал етеді; отандық біліктілік пен ғылыми дәрежелерді тану; қазақстандық ЖОО студенттерінің несиелерін шетелдік ЖОО-ға аудару және керісінше; бірлескен білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру; Еуропалық аймақтағы қазақстандық жоғары білім туралы дипломдардың конверттілігін және түлектердің кез-келген елде жұмыс істеу құқығын қамтамасыз ету үшін жағдайлар жасау.

Сыртқы (халықаралық) академиялық ұтқырлыққа мыналар жатады:

ҚарМУ студенттерін, магистранттарын, докторанттарын шетелдік университеттерде, әдетте, оқудың осы кезеңінде (мамандықта) оқудың стандартты мерзімін жоғарылатпай, кейіннен оқу кезеңін мойындай отырып оқыту.

Шетелдік оқу немесе ғылыми мекемелердегі зерттеуші оқытушылардың жұмысы.

Ішкі (ұлттық) академиялық ұтқырлыққа мыналар кіреді:

Студенттерді Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарында оқыту, әдетте, оқудың осы кезеңінде (мамандықта) оқудың стандартты мерзімін арттырмай, кейіннен оқу кезеңін мойындай отырып жүргізіледі.

Қазақстанның жетекші жоғары оқу орындарындағы зерттеуші оқытушылардың жұмысы.

Жеке академиялық ұтқырлық – оқушыны белгілі бір мерзімге басқа оқу орнына (Қазақстанда немесе шетелде) оқуға ауыстыру.

Серіктес университеттермен жасалған келісімдер шеңберінде жүзеге асырылатын студенттердің академиялық ұтқырлығы университет басшысының оларды белгілі бір мерзімге Қазақстанда да, шетелде де оқуға жіберу туралы бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.

Республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелге оқуға жіберуді білім беру саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады (ҚР БҒМ, ЦБПиАМ).

«ҚарИУ» КЕАҚ шетелде білім алуға конкурсқа қатысуға өтініш берушілердің құжаттарын республикалық бюджет есебінен жинайды.

Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша оқуды аяқтағаннан кейін білім алушыға оқу бағдарламасы туралы ақпаратты, игерілген пәндер тізімін және / немесе тәжірибе, студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары, кредиттер мен бағаларды әріптік және сандық көрсеткіштермен (ұлттық масштабта және ESTC шкаласында) көрсете отырып , стенограмма беріледі. ), оның білім беру жетістіктерінің тарихын бейнелейді.

Транскрипт негізінде студент кредиттерді ESTC типіндегі қазақстандық кредиттік аудару жүйесінің конверсиялық факторларына сәйкес аударуға міндетті .

Сыртқы академиялық ұтқырлыққа қатысу үшін қажетті құжаттар бағдарлама мен қабылдаушы елдің талаптарына сәйкес анықталады.

Бөлігі ретінде сыртқы академиялық ұтқырлық, Қарағанды индустриялық университетінің студенттері жыл сайын оқуға Чехия университеттерінде (Острава университеті) және Польша (Люблин политехникалық университеті) .

2015-2016

Острава университеті:

 1. Воронин Д.
 2. Тушиев Т.
 3. Әменов Ж.А.

Люблин политехникалық университеті:

 1. Кәріпжанов С.
 2. Головаш И.
 3. Арапова З.

2016-2017 жж

Острава университеті:

 1. Толеген М.
 2. Әлсейіт Д.
 3. Рахимов В.
 4. Рахметтулаева С.
 5. Есімханұлы Е.
 6. Аскербек Р.

Люблин политехникалық университеті:

 1. Уразбеков А.
 2. Куванышбек Ш.
 3. Турсынбек С.
 4. Какимов А.
 5. Халтай Д.
 6. Баймендинова М.

2017-2018

Острава университеті :

 1. Аманбаев С.
 2. Ахмедов Х.
 3. Жұманазарова Г.
 4. Қалдыбек Д.
 5. Лазарев И.
 6. Лифантьев Г.
 7. Мисков Г.
 8. Плотников А.
 9. Полатова С.
 10. Котяшов К.

2018-2019

Острава университеті:

 1. Тарасов Н.

2019-2020

Люблин политехникалық университеті:

 1. Сәкенова Ж.
 2. Жарылқасын Б.
 3. Өзбекбаев М.
 4. Камаладинов П.
 5. Жиренбаева Ж.