“Осыдан жарты ғасыр бұрын, кезінде жоғары техникалық оқу орны атанған осы университетті бітіріп, өндіріске жолдама алған түлектердің қатарында өзімнің де болғанымды мен әрдәйым зор мақтаныш сезіммен еске алып жүремін.”

Н. Ә. Назарбаев

Ректордың блогы

Қарағанды индустриялық университеті – тау-кен және металлургия саласына арналған жоғары білікті кадрларды дайындау б...

Толығырақ »

Жаңалықтар

Архив

Конференциялар

Архив

Студенттердің білімін бағалау жүйесі

 

GPA КӨШІРУ БАЛЫ ЖӘНЕ ОНЫ ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ

 

GPA(Grade Point Average) көшіру балы– студенттің таңдаған бағдарламасы бойынша жетістіктер деңгейін орташа есеппен алғандағы бағасы (ағымдағы оқу мерзіміндегі кредиттер санына пән бойынша қорытынды баға балдарының сандық эквивалентін көбейткендегі  кредиттер қосындысының қатынасы).

Білім алушылардың GPA балы оқу жылы аяғында анықталады. Студент (магистрант) белгіленген балл жинаған жағдайда, келесі курсқа көшіріледі.

Белгіленген балл жинай алмаған білім алушы екінші жылға оқу курсына қалдырылады. Осылайша, білім алушы бір курста бірнеше жыл оқуы мүмкін.

ҚМИУ-да белгіленген  көшіру балы (GPA):

  • – при переводе с 1 курса на 2 (бакалавриат) – 1,67 балла;
  • – при переводе со 2 курса на 3 (бакалавриат) – 1,8 балла;
  • – при переводе с 3 курса на 4 (бакалавриат) – 1,9 балла;
  • – при переводе с 4 курса на 5 (бакалавриат, вечерняя форма обучения) – 2,00 балла;
  • – при переводе с 1 курса на 2 (магистратура) – 2,33 балла;
  • – при переводе с 1 курса на 2 (докторантура) – 2,33 балла;
  • – при переводе со 2 курса на 3 (докторантура) – 2,33 балла.

Білім алушы өзінің GPA балын университеттің сайтында DALES

қосымша парағынан біле алады.

 

GPA есептеу үлгісі:

 

Пән Кредиттер саны Әріптік жүйе бойынша бағасы Балдардың сандық эквиваленті

%- дық

мәні

Дәстүрлі жүйе бойынша бағасы
Математика 3 D+ 1,33 55 3 (қанағаттанд.)
Информатика 3 В 3,0 80 4 (жақсы)
Шетел тілдері 3 А 4,0 95 5 (өте жақсы)
Қазақ тілі 3 С 2,0 65 3 (қанағаттанд.)
Саясаттану 3 D 1,0 50 3 (қанағаттанд.)
Қазақстан тарихы 3 С 2,33 71 3 (қанағаттанд.)