“С чувством особой гордости я всегда помню, что полвека назад, закончив этот университет, именовавшийся тогда ВТУЗом, в числе других выпускников я получил путевку на производство”


Н. А. Назарбаев

Блог ректора

Карагандинский государственный индустриальный университет — ведущий вуз Казахстана по подготовке высококвалифицированных...

Подробнее »

Новости

Архив

Конференции

Архив

Силлабус история Казахстана

1  Оқытушы жайлы мәліметтер және байланыс ақпараттары

 

Ахметов Жетпісбес Ахметұлы – аға оқытушы

«Жалпы білім пәндері» кафедрасы. ауд-Н-407

Телефоны: жұмыстағы 907-904 (204)

Сабақ оқыту кестесіне сай қараңыз.

 

2 Пререквизиттер

 

Мектептік бағдарлама көлеміндегі саяси-тарихи пәндерден алған білім негізі.

 

3 Постреквизиттер

 

Пәннің маңызды құндылығы дүниетанымдық көзқарасты қалыптастырады, Тарихи оқиғаларға өзінің объективті тұрғыдағы көзқарасын қалыптастыру. Әрбір тарихи кезеңнің өзіндік даму ерекшеліктерін сол кездегі көшбастаушыларды білу, олардың тағдырын, әсіресе тәуелсіздік үшін күрескендерге әділ баға беріп, ел арасына тарату. Тарихи оқиғалар мен басталу себептері мен аяқталуының салдарын, заңдылықтарын талдай алу. Қазақстан тарихының әлемдік тарихтың бір бөлігі ретінде қарастыра отырып, өзара байланыстарын талдай алу.

Скачать документ