“С чувством особой гордости я всегда помню, что полвека назад, закончив этот университет, именовавшийся тогда ВТУЗом, в числе других выпускников я получил путевку на производство”


Н. А. Назарбаев

Блог ректора

Карагандинский государственный индустриальный университет — ведущий вуз Казахстана по подготовке высококвалифицированных...

Подробнее »

Новости

Архив

Конференции

Архив

Силлабус по проф. казахскому языку

1 Оқытушы  жөніндегі мәліметтер

Оқытушының аты-жөні – Абдикарим Нурзия Абдикаримовна

Ғылыми дәрежесі мен лауазымы – филология ғылымдарының кандидаты, доцент.

Кафедраның мекен-жайы:  1014000, Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 30.  ҚМИУ, Жаңа корпусы № 408 кабинет.

Консультация жүргізілетін орын: № 400дәрісхана.

Байланыс телефондары:   жұмыс тел. (7213) 911659 (ҚОжШТ секциясы);

үй тел. (7213) 983352; ұялы тел.  +77009765606.

Е-mail: kgiu@mail.ru;   www.kgiu.kz;

Оқытушының электрондық поштасы:  nursana@yandex.ru

 

2 Пререквизиттер

 

ЖОО-ның жалпы базалық қазақ тілі курсы болып табылады.

 

3 Постреквизиттер

 

Болашақ кәсібі аясында қолдана алады.

4 Пәннің қысқаша сипаттамасы

 

Курс аясында студенттердің лингвистикалық дағдысын қоғамдық қарым-қатынаста және кәсіби қызметінде қолдануы көзделеді. Меңгерілген білім мен біліктілігін кез келген жағдайда пайдалана алуы және тілді мәдениеттің бір көрінісі ретінде құрметтеуі тіл үйренушілердің лингво-мәдени құзыретінің деңгейін көрсетеді. Сондай-ақ студенттер қазақ тілінің функциональдық стиль түрлерімен, әсіресе, ауызша сөйлеу және ғылыми стиль түрлерімен танысып, БАҚ материалдарын, Интернет ақпараттарын, ғылыми әдебиеттер мәтінін қамтитын түрлі тапсырмалар, лексика-грамматикалық жаттығуларды орындау арқылы мемлекеттік тілде жан-жақты біліктілігі бар тілдік тұлға ретінде қалыптасуына басымдық беріледі.

 

 

Пәнді оқытудың мақсаты:

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілін болашақ кәсіби ортасында қолданыла білу құзыретін қалыптастыру.

 

Пәнді оқытудың міндеттері:

— фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, орфоэпиялық нормаларды сақтай отырып, мәтіндер әңгімелеу (сөйлеу) дағдысын игерту;

— өз ойын ойын жүйелі түрде жеткізге  білуге баулу;

— ресми-іскерлік, ауызекі сөйлеу тілінің және кәсіби, ғылыми-публицистикалық лексемаларды меңгерту;

— адамгершілікке, отансүйгіштікке тәрбиелеу және лингвомәдени құзыретін қалыптастыру;

  • тілдік қызметтің барлық түрлерін, оқу мен жазуды, өзара байланыста қабылдау әрекеттеріне (сөйлесу) және медитацияға (арнайы мәтіндердің аударылуына) дағдыландыру;
  • ғылыми мәтіннің құрылымына талдау жасау, ғылыми мәтіндер құрастыру, жалпы қолданыстағы клишелерді қолдана білу.

 Скачать документ