“Осыдан жарты ғасыр бұрын, кезінде жоғары техникалық оқу орны атанған осы университетті бітіріп, өндіріске жолдама алған түлектердің қатарында өзімнің де болғанымды мен әрдәйым зор мақтаныш сезіммен еске алып жүремін.”

Н. Ә. Назарбаев

Ректордың блогы

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті – тау-кен және металлургия саласына арналған жоғары білікті кадрлард...

Толығырақ »

Жаңалықтар

Архив

Конференциялар

Архив

Ержанов Алмас Сатыбалдыевич

Білімі: «ҚарМетИ» ЖАҚ (казіргі «ҚМИУ» РМК), «Металдарды қысыммен өңдеу», Инженер, 2006 ж.

«ҚМИУ» РМК, «Металдарды қысыммен өңдеу» кафедрасы, 2006-2009ж аралығында «Металдарды қысыммен өңдеу» мамандығы бойынша аспирантурада білім алған.

Академиялық өтілі: 2007-2009 жылдар аралығында – «МҚӨ» кафедрасының АКФ оқытушысы.

2009 жылы «ҚМИУ» РМК, «МҚӨ» кафедрасына ассистент лауазымына жұмысқа қабылданды.

2010 жылдан ГТК «МҚӨ» кафедрасының оқытушысы.

2011 жылдан «МҚӨ» кафедрасының аға оқытушысы.

04.09.2015 жылдан «Металлургия және құрылыс» факультетінің деканының орынбасары.

01.09.2017 жылдан «Металлургия және машинажасау» факультетінің деканының орынбасары.

2016 жылы – «Металдарды қысыммен өңдеу» мамандығы бойынша техника ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін қорғады.

22.01.2018жылы – Академиялық саясат департаментінің (АСД) директорының міндетін атқарушы.

01.06.2018ж. бастап Ғылым және инновациялар және халықаралық серіктестік Департаментіне қарасты ғылым және инновациялар секторының жетекшісі.

01.09.2018ж. бастап Технологияларды коммерцияландыру кеңсесінің жетекшісі қызметіне ауыстырылды.

03.01.2019 ж. бастап ғылым және инновация департаментінің директоры

Оқытатын пәндері: «МҚӨ технологиясына кіріспе», «Өзара ауыспалық, стандарттау және техникалық өлшеу», Ұйымдастыру және ғылыми зерттеулер негіздері және экспериментті жоспарлау», «Материалдардың технологиялық қасиеті», «МҚӨ процестерін зерттеу әдістері және экспериментті жоспарлау», «МҚӨ цехтарының жабдықтары», «Өзара ауыспалық негіздері», «МҚӨ процестерін зертету әдістері», «Металдар және қортпалардың механикалық қасиеттері», «Металдар ақаулықтары және бұйым сапасын тексеру». Студенттердің дипломдық жобаларының, өндірістік практика жетекшісі.

Куәліктер не кәсіптік тіркеу: 2010 жыл – ҚМИУ, Жапондық JEOL фирмасы жасаған JEM-2100 электронды сәулелендіргішті микроскобын реттеу, техникалық қызмет көрсету, растрлық және сәулелендіргішті электронды микроскоп бойынша теориялық және практикалық оқыту курсынан өткені туралы сертификат.

2010 жыл – ҚМИУ, «Негізгі инструменттер және Autodesk Inventor жобалау әдістері», бағдарламасы бойынша көлемі 72 сағатты теориялық оқыту курсынан өткені туралы сертификат.

2011 жыл – «Жасөспірім зиянды әдеттер әлемінде» тақырыбына арналған бітіру жұмысын әзірлеумен педагогикалық шеберлік негіздері бойынша теориялық оқытудан өткені туралы сертификат.

2011 жыл – ҚМИУ «Физика-механикалық сынауға арналған ғылыми-зерттеу жабдықтарындағы міндеттерді шешумен қолданыс аумағы» бағдарламасы бойынша көлемі 72 сағатты теориялық оқыту курсынан өткені туралы сертификат.

2011 жыл – ҚМИУ, «Жобалау кезіндегі жаңа компьютерлік технологияларды қолдану» бағдарламасы бойынша көлемі 72 сағатты теориялық оқыту курсынан өткені туралы сертификат. 12.11.2011ж.

2012 жыл – ҚМИУ, «Көлемді наноқұрылымды материалдарды алу технологиясы және олардың қасиеттерін басқару әдістері» бағдарламасы бойынша көлемі 72 сағатты теориялық оқыту курсынан өткені туралы сертификат. 02.06.2012ж.

2012 жыл – ҚМИУ, «Ғылыми-зерттеу жабдықтарын қолдану аумағы және жүзеге асырылатын міндеттер: РИКОР ренгенді өлшеу кешені және SPECTROLAB ұшқынды спектрометр» бағдарламасы бойынша көлемі 72 сағатты теориялық оқыту курсынан өткені туралы сертификат. 20.10.2012ж.

2013 жыл – ҚМИУ, Scitntific&Scolarly Research арналған Thomson Reuters ресурстары бойынша онлайн- семинарларға қатысушы сертификаты.

2014 жыл – ҚМИУ, For the participation in ScienceDirect and Scopuc Training 2014 held on 19 jf December in the Republic of Каzakhstan сертификаты. 19.12.2014ж.

2016 жыл. — Сертификат. The official Springer Nature Training “How To Use – How To publish”. 7 қазан 2016ж.

29-30 қараша 2017 жыл. Сертификат: has successfully participated in the IX international scientific- practical conference of «TNE TNIRD MODERNIZATION OF KAZAKHSTAN-NEW CONCEPTS AND MODERN SOLUTIONS» which is devoted to the 50th anniversary of the 1967 graduation year – the year when graduated the first president of the republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbaev. Karaganda State Industrial university. Temirtau.

06.02.2018 жыл. – Сертификат: «Айдеко» кампаниясының вебинарына қатысушы: «Ажарлаушылар, криптомайнерлер, ботнерлер және желісті шлюздегі басқада заманауи қауіптер» – Вебинар “Е – tutorium» ашық веб-платформасында өткізілді. 06.02.2018ж.

06.04.2018 жыл. Сертификат: for participation in the international Seminar Management of internal Quality Assurance System in Higher Education. Білім саласындағы сапаны қамтамасыздандыру жөніндегі Қазақстандық тәуелсіз агенттік. № 1-0063. Астана қ.

07.05-11.05.2018 жыл. Certificate of Attendance. Universitat politecnica de Catalunya, BARCELONATECH. Erasmus+ programme at our institution between 7 may, 2018 and 11, may, 2018.

22.05.2018 жыл. «Технологияларды коммерциализациялаудың негіздері» оқыту курсы, № 313, 22.05.2018ж., 16 сағат. «Технологияларды коммерциализациялау жөніндегі кәсіпқойлар Альянсы» Қоғамдық бірлестік. Қарағанды қ.

«Технологияларды коммер-цияландыру – ғылым мен бизнесті біріктіру құралы» ІІ халықаралық форумы. 04.10.2018ж., Астана қ. № 0283 сертификат.

23-30 қазан 2018ж. Ғылыми зерттеулерге арналған Clarivate Analytics ресурстары бойынша «Ғылыми жарияланымдардың авторларына арналған ақпарат құралдары» онлайн-семинары, 3 сағат, келесі тақырыптар бойынша:
– Web of Science ақпараттық пластформасында жұмыс істеудің негізгі дағдылары. Ғылыми ақпаратты іздеу (Web of Science);
– Ғылыми нәтижелерді жариялау үшін журнал таңдау және бағалау (Journal Citation Reporst)
– Ғалымның жарияланымда-рын іздеу және ғалымның қызметінің көрсеткіштері (Web of Science ResearcherІD).
Теміртау қ.
23-30 қазан 2018ж. Ғылыми зерттеулерге арналған Clarivate Analytics ресурстары бойынша «Ғылыми жарияланымдардың авторларына арналған ақпарат құралдары» онлайн-семинары, 3 сағат, келесі тақырыптар бойынша:
– Ғылыми әдебиеттерді талдауға арналған Web of Science платформасының қосымша мүмкіндіктері;
– Web of Science-тегі ұйымның профилі: мүмкіндіктері, жасалуы, түзетілуі
– елдің, ұйымның, ғалымның ғылыми қызметін бағалаудағы InCites мүмкіндіктері.
Теміртау қ.
23-30 қазан 2018ж. Ғылыми зерттеулерге арналған Clarivate Analytics ресурстары бойынша «Халықаралық журналдарға жарияланымдар бойынша практикалық ұсыныстар» онлайн-семинары, 3 сағат, келесі тақырыптар бойынша:
– Өз ғылыми жарияланымы үшін ең жақсы журналды таңдау және нашар журналдардан құтылу;
– Жеке кітапхана мен библиографиялық тізім жасау;
– Халықаралық журналдарға жарияланымдарға қойылатын негізгі талаптар.
Теміртау қ.
Certificate has successfully participated in the X interna-tion-al scientific-practical conference of «The competi-tiveness of the nation is the main condition for improving the people’s welfare» dedicat-ed to the 55th anniversary of the Karaganda State Indus-trial university. Temirtau. 29-30 қараша 2018ж.
Certificate has successful-ly completed 36 – hour train-ing course on «Preparation of Scientific Publications» from. 3-14 желтоқсан 2018ж, Теміртау қ.

Награда және марапаттау:

22.09.2015 жыл. Қарағанды әскери полициясының гарнизоны өткізген әскери жиын уақытында Отан алдындағы адал қызметі үшін Алғыс хат.

2017 жыл. «Материалдарды қысыммен өңдеу технологиялары» мамандығы бойынша жоғары оқу орындарының студенттері арасында өткізілген Республикалық пәндік олимпиаданың ІІ кезеңіне жоғары деңгейде студенттерді дайындағаны үшін ҚМИУ ректорының Алғысы.

Маусым 2017 жыл. – Жастарды патриоттық тәрбиелеу ісіне және Астана қ. өткен «ЭКСПО-2017» халықаралық көрмесіне университет студенттеріне арналған экскурсияны жоғары деңгейде ұйымдастырғаны үшін ҚМИУ ректорының Алғысы.

Желтоқсан 2017 жыл. — Білім саласына және Тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуына қосқан үлесі үшін берілген Білім және ғылыми министрінің Грамотасы. Астана қ. 2017ж.

16.12.2018 ж. Құрмет Грамотасы Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік куні мерекесіне  орфй және атқарған қызметінде деген жауапкершілігі үшін

e-mail: kaf-omd@mail.ru