“Осыдан жарты ғасыр бұрын, кезінде жоғары техникалық оқу орны атанған осы университетті бітіріп, өндіріске жолдама алған түлектердің қатарында өзімнің де болғанымды мен әрдәйім зор мақтаныш сезіммен еске алып жүремін.”

Н. Ә. Назарбаев

Ректордың блогы

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті – тау-кен және металлургия саласына арналған жоғары білікті кадрлард...

Толығырақ »

Жаңалықтар

Архив

Конференциялар

Архив

Архив:

Тарау таңдап алу:

Все сделанные на сайте записи одним потоком: көшу →


Михайл Остроградский атындағы Кременчук ұлттық университетімен (Украина)бірге өткізілетін  «Төртінші өнеркәсіптік революция әлеміндегі жастардың ғылыми шығармашылығы» атты  XLVIII Республикалық ғылыми-практикалық конференция жұмысына қатысуға шақырады

Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті

2018 жылы 12-13 сәуір аралығында

Михайл Остроградский атындағы

Кременчук ұлттық университетімен (Украина)бірге өткізілетін

 «Төртінші өнеркәсіптік революция әлеміндегі жастардың ғылыми шығармашылығы» атты

 XLVIII Республикалық ғылыми-практикалық конференция

жұмысына қатысуға шақырады

 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

 

Конференция мақсаты – білім, технология, техника, құрылыс, экономика, металлургия салаларындағы  ғылыми зерттеу мәселелерін талқылау. Сонымен бірге оларды ғылым мен практикада қолдануға арналған практикалық ұсыныстарды ұсыну.

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ЖҰМЫСЫНЫҢ БАҒЫТТАРЫ:

 1. «Металлургия және металтану саласын дамытудағы инновациялар» секциясы
 2. «Машинажасау технологиясының өзекті мәселелер» секциясы
 3. «Химия, химиялық технология және экология» секциясы
 4. «Жылуоэнергетика, электрэнергетика және өндірісті автоматтандыру» секциясы
 5. «Заманауи физика-математикалық ғылымдар және ақпараттық технологиялар» секциясы
 6. «Архитектура және құрылыс» секциясы
 7. «Әлемдік экономиканы жаһандандыру жағдайында Қазақстандағы бизнесті дамыту» секциясы
 8. «Қоғамдық сананы жаңғыртудағы әлеуметтік-гуманитарлық пәндер рөлі» секциясы
 9. «Филологиялық ғылымдар» секциясы

 

КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ НЕГІЗГІ КҮНДЕРІ:

Өткізілетін күні:
2018 жылдың 12 сәуірі – конференцияға қатысушыларды тіркеу;

2018 жылдың 12-13 сәуірінде – конференция жұмысын ұйымдастыру және өткізу.

Өткізілетін орын:

101400, Қазақстан, Қарағанды облысы, Теміртау қ., Республика даңғылы, 30, Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті. Анықтама телефоны: +7 (7213) 92 05 94

 

КОНФЕРЕНЦИЯ ШАРТЫ:

Конференция жұмысына оқушылар, студенттер, магистранттар, докторанттар, жасы 35 жастан үлкен емес, жас ғалымдар қатыса алады. Конференцияның рәсми тілдері – қазақ, орыс, ағылшын. Конференция жұмысына конференция тақырыбына сәйкесті және фундаменталды және инженерлік ғылымдарға арналған өзекті теориялық және практикалық мәнді баяндама форматында рәсімделген аяқталған ғылыми-зерттеу жұмыстары қабылданады.

Конференция онлайн-трансляция түрінде өткізіледі. Бейнеконференция жұмысына қатысуға арналған өтінімді барлық оқу орындары 2017 жылдың 2 сәуіріне дейінгі мерзімде мына электронды мекен-жайға:  info@kgiu.kz жіберулері қажет.

«Төртінші өнеркәсіптік революция әлеміндегі жастардың ғылыми шығармашылығы» XLVIII Республикалық ғылыми-практикалық конференцияның өтуі туралы толық ақпаратты kgiu.kz сайтынан алуға болады. 

 

 

  

«Төртінші өнеркәсіптік революция әлеміндегі жастардың ғылыми шығармашылығы» атты

 XLVIII Республикалық ғылыми-практикалық конференция

жұмысына қатысуға арналған

 

ӨТІНІМ

 

Автордың (қосалқы авторлардың) тегі, аты-жөні  
Секция атауы  
Мақала атауы  
Лауазымы және жұмыс орыны (ұйым)  
Ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы  
Байланыс  телефоны  
E-mail  
Мекен-жайы  

 


XIV Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов – 2018»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА

КАЗАХСТАНСКИЙ ФИЛИАЛ

 

 

г. Астана                                                                                                  20-21 апреля 2018 г.

 

Первое Информационное сообщение

 

XIV Международная научная конференция

студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов – 2018»

 

Казахстанский филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова 20-21 апреля 2018 года проводит XIV Международную научную конференцию студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов – 2018», посвященную 20-летию новой столицы Казахстана, ставшей символом молодого независимого государства.

XIV Международная научная конференция студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов – 2018» представляет собой составную часть Международного молодежного научного форума «Ломоносов – 2018», проводимого Московским университетом.

Целью конференции является развитие творческой активности студентов, магистрантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной науки, а также содействие развитию образовательных и научных связей начинающих исследователей России и Казахстана.

Основные направления работы конференции определяются задачами реализации третьей модернизации Казахстана, которая ставит перед образованием новые запросы воспитания творчески мыслящих, креативно настроенных, открытых всем изменениям развивающейся жизни, думающих людей, готовых на самоотверженный труд во имя «новой эры независимости» государства.

Планируется работа секций

 1. Современные проблемы математики
 2. Математическое моделирование и информационные технологии
 3. Третья модернизация Казахстана: направления, экономические факторы и источники
 4. Региональные экологические проблемы: современные методы и подходы
 5. Социокультурный контекст третьей модернизации Казахстана
 6. Евразийская культура: духовные истоки, ценности, достижения
 7. Русский язык и литература в современном мире
 8. Казахская филология в социокультурном и сопоставительном аспектах
 9. Иностранная филология в контексте полиязычия

 

Условия участия в конференции

Для участия в конференции приглашаются студенты, магистранты и молодые ученые в возрасте до 35 лет по рекомендации научных руководителей.

Если работа выполнена в соавторстве, каждый из соавторов должен отвечать указанным выше требованиям, предъявляемым к участникам конференции.

Соавторство с научным руководителем не допускается, однако ему может быть выражена благодарность в примечании к тезисам.

Оргвзнос для участников конференции не предусмотрен. Оргкомитет проводит конкурсный отбор участников по заявленным тезисам.

Тезисы докладов ХIV Международной научной конференции студентов, магистрантов и молодых ученых «Ломоносов – 2018» будут опубликованы в научном сборнике.

Тезисы докладов должны быть представлены до 25 марта 2018 г.

Победителям конференции вручаются дипломы I, II и III степени.

Оргкомитет не несет расходы за проезд, проживание, питание участников и почтовую рассылку материалов конференции. Имеется возможность расселения участников конференции в общежитии (количество мест ограничено). Оргкомитет может предложить места для проживания в хостеле или гостинице за счет участника конференции.

Желающим принять участие в конференции необходимо пройти регистрацию на сайте филиала  http://msu.kz

 

Регламент проведения конференции

19 апреля – заезд участников.

20 апреля с 10.00 до 17.00 ч. – пленарное заседание, работа секций, выставки, презентации.

21 апреля с 14.00 до 17.00 ч. – торжественное закрытие, подведение итогов, награждение победителей.

 

Требования к оформлению тезисов докладов

Тезисы доклада предоставляются в электронном виде на сайт Филиала (http://msu.kz/~lomonosov). Заявки, поступившие по почте или по электронной почте (e-mail), не рассматриваются и не регистрируются.

Тезисы докладов секций 1 и 2 оформляются по образцу 1 и образцу 2, тезисы докладов секций 3, 4, 5 и 6 оформляются по образцу 3, которые размещены на сайте филиала www.msu.kz

В случае несоблюдения требований к оформлению электронного варианта тезисов Оргкомитет оставляет за собой право отклонить их от публикации.

 

Вниманию студентов выпускных курсов! В рамках конференции проводится Универсиада для студентов старших курсов и выпускников высших учебных заведений Республики Казахстан. Победители и призеры Универсиады и Конференции получат рекомендацию для поступления в магистратуру Казахстанского филиала МГУ.

 

Адрес оргкомитета:

Казахстан, 010010, г. Астана, ул. Кажымукана 11, к. 705.

Телефон/факс: (7172) 35-43-87

отв. секретарь: Орлова Оксана Владимировна

Е-mail: lomonosov@msu.kz

Оргкомитет «Ломоносов – 2018».

 


Региональная научно-практическая конференция магистрантов и студентов «Букетовские чтения – 2018»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 

Уважаемые коллеги!

Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова приглашает Вас принять участие и выступить с докладом в региональной научно-практической конференции магистрантов и студентов «Букетовские чтения – 2018» КарГУ им. академика Е.А. Букетова, которая состоится 29-30 марта 2018 года.

Целью конференции является обсуждение актуальных проблем естествознания, гуманитарных, педагогических, социальных и общественных наук.

Направления работы конференции:

– Актуальные вопросы естествознания;

– Актуальные проблемы гуманитарных наук;

Проблемы социально-педагогических наук;

– Актуальные вопросы экономики и права.

 

Конференция проводится для студентов и магистрантов Карагандинского региона, и будет проводиться в форме пленарного и секционных заседаний.

По материалам конференции будет выпущен сборник научных трудов.

Публикация статьи – бесплатно.

Рабочие языки конференции: казахский, русский, английский.

 

Для участия в конференции необходимо до 21 февраля 2018 года предоставить на адрес оргкомитета электронную версию доклада, заявку на участие (в соответствии с Приложениями) на электронный адрес KonfBuketov2018@mail.ru. Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей. Автор(ы) отобранных статей будут приглашены для участия в работе конференции.

 

Сборник материалов конференции будет набран методом прямого копирования. Текст доклада редактированию не подлежит. Ответственность за качество предоставляемого материала несе(у)т автор(ы). Поэтому обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления статьи-доклада в тщательно отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований. Материалы, оформленные не в соответствии с требованиями, не рассматриваются и обратно не возвращаются.

Место проведения Конференции:

100028, г.Караганда, ул.Университетская 28, главный корпус, Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова

Координаты оргкомитета:

100028, г.Караганда, ул.Университетская 28, главный корпус, КарГУ им.Е.А. Букетова

Председатель Совета молодых ученых КарГУ им. Е.А. Букетова

Балтабеков Асхат Секербаевич, Центр коммерциализации технологий, 206 каб.,

конт.тел.: 8 (7212) 77-04-25

Подробнее.

 

ОРГКОМИТЕТ


ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ «Орта және жоғары мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің өзекті проблемалары: инновация және тәжірибе»

АБАЙ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯ ИНСТИТУТЫ БОТАНИКА ЖӘНЕ ЖАЛПЫ БИОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

«Орта және жоғары мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің өзекті проблемалары: инновация және тәжірибе»

тақырыбындағы педагогика ғылымдарының докторы, профессор Шілдебаев Жұмәділ Бәйділдәұлының 70 жылдық мерейтойына арналған

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ

14-15 қазан 2016ж., Алматы қ.

Ақпараттық хат


«Жаһандану жағдайында бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау және білім беру сапасын арттыру» тақырыбында халықаралық оқу-әдістемелік конференция

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2020 жылға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру аясында және Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университетінің 50-жылдығын мерекелеуге байланысты 2016 жылғы 26-27 мамырында «Жаһандану жағдайында бәсекеге қабілетті кадрларды даярлау және білім беру сапасын арттыру» тақырыбында халықаралық оқу-әдістемелік конференция өтеді.

Конференция материалдарының жинағын жариялау жоспарланып отыр. Конференцияға қатысу үшін 2016 жылдың 10-шы мамырына дейін dpomkkeu@mail.ru электрондық пошта арқылы жіберу қажет.

Конференцияға қатысу – тегін.

Жинаққа мақала жариялау – 2500 теңге.

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ